Исторически музей Нова Загора

        Исторически музей – Нова Загора разполага със значителен фонд от над 40 000 фондови единици, сред които водещо място заемат археологическите и нумизматични материали, следвани от историческите документи и фотографии от периода на Възраждането, Новата и Най-нова история, както и немалък брой етнографски и палеонтологически материали. 

       Основна мисия на музея е да осъществява издирване, изучаване, събиране, придобиване, съхраняване, документиране и популяризиране на културното наследство на територията на Община Нова Загора.

Актуални новини