Исторически музей Нова Загора

Списък по етикет: Фотографии: музейната сграда в строеж и Никола Койчев, 50-те години на ХХ век