Исторически музей Нова Загора

Исторически музей - Нова Загора с ПОРЕДЕН СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ /19 юли 2022 г./

 

       Исторически музей – Нова Загора спечели проект за модернизация на експозициите и иновативно представяне на движимото културно наследство на музея. Реализацията на спечеления проект включва: създаване на анотационни табла в експозиционните пространства, електронно популяризиране дейността и културно-историческото наследство на музея, закупуване на интерактивни киоск-системи, които да предоставят по-модерен, бърз и лек достъп до информация на посетителите. Работата по проекта цели да засили интереса на широката общественост към музея и неговата културно-образователна дейност.

       Проектът е спечелен по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“, инициирана от Национален фонд „Култура“, 2022 г.