Исторически музей Нова Загора

Изложба - графика в Художествена галерия "Руси Карабиберов" /3 юли 2023 г./

 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ "РУСИ КАРАБИБЕРОВ" – НОВА ЗАГОРА

 

Има удоволствието да Ви покани на

 

И З Л О Ж Б А   Г Р А Ф И К А

"НЕРАЗКАЗАНИ ИСТОРИИ"

 КАМРУЗЗАМАН САГАР  

       Камруззаман Сагар е роден през 1977 година в Дака, Бангладеш. Завършва Факултета по изящни изкуства в Университета в Дака. Основно работи в техниката на литографията. Има няколко самостоятелни изложби в Бангладеш и множество участия в международни графични форуми в Тайван, Тайланд, Швеция, Италия, Китай, Турция, България, Япония , Белгия и Индонезия.

       „Моето изкуство принадлежи на земята и на целия жив свят на тази планета. Фауната и флората, които обитават, разказват искряща история, която може да се изгуби. Опитвам се да създам атмосфера, която да завладее зрителя, който е напълно погълнат от своя свят.

       Отварям един завладяващ свят, в който човечеството, околната среда, природата и въображението се пресичат и чрез моята работа, която визуално носи ангажимента ми по целия свят.

       В моята реалност изследвам болката, красотата и характера на природата и се опитвам да представя моето чувство и опит. Не трябва да губите вяра в човечеството. Човечеството е част от нашия живот, а също и природата. Вярвам, че художникът зависи от своята емоция, усещането за своята стойност и заобикалящата го среда във всеки един момент. И аз излагам какво се е случило в съзнанието ми и проекция върху моята работа. Винаги рисувам в картината си това, което виждам и чувствам. Вярвам, че изразяването на въображение е произведение на изкуството. Изкуството не винаги е факт, но изкуството е проекцията на емоцията, вдъхновението и опита на художника. Също така вярвам, че изкуството е духовен език“.

Камруззаман Сагар

 

Откриване: 3 юли 2023 г. 

/3 юли – 20 юли  2023 г./

Площад „Свобода“, № 5