Исторически музей Нова Загора

Изложба "Полски плакат" в Художествена галерия "Руси Карабиберов" - Нова Загора /10 март 2023 г./

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „РУСИ КАРАБИБЕРОВ“ -  НОВА ЗАГОРА

ПОЛСКИ ИНСТИТУТ - СОФИЯ

Имат удоволствието да Ви поканят на

 И З Л О Ж Б А

П О Л С К И  П Л А К А Т

Колекция от Полски институт - София

       Представени са театрални и фестивални плакати на най-известните полски творци: Стасис Ейдригевичус, Валдемар Швежи, Роман Каларус, Лех Майевски и други.

       Политически манифест, произведение на изкуството, привличаща вниманието реклама - това са само някои от функциите, които може да изпълнява един плакат. Минаваме покрай тях всеки ден на път за работа - те ни информират за премиерата на филм, напомнят ни за социални акции, насърчават ни да участваме в планирано събитие или ни насочват към най-важните културни събития. Някои от тях са се превърнали в истински икони. Това важи с особена сила за плакатите на представителите на полската плакатна школа. Полският институт представя една малка част от своята колекция. 

      Още в началото на ХХ век, след края на Първата световна война и възстановяването независимостта на Полша през 1918 г., полският плакат започва да претендира за статут на изкуство, а неговите създатели търсят вдъхновение в различни източници. В периода 1920-1939 г., когато Варшава се превръща в център на плакатното изкуство, настъпва видимо развитие в тази област в посока на самостоятелна художествена дисциплина. През септември 1939 г. този разцвет е прекъснат  от избухването на Втората световна война. Първото следвоенно десетилетие носи белега на изкуството на соцреализма, прозаично реалистично, естетически безцветно и монотонно. Преломен момент за изкуството в Полша е изложбата на младите творци във варшавския Арсенал през 1955 г. Промените в естетиката се забелязват дори в идеологически обагрените плакати.

       Два факта: търсенето на плакати и талантът на техните автори раждат явление, на което се възхищаваме до ден днешен и което от периода 1950-1960 г. чуждестранната критика нарича полска плакатна школа, подчертавайки по този начин неговата самобитна и безспорно висока художествена стойност. Тази дефиниция е синоним на индивидуалното, остроумно и интелигентно творчество.  Явлението, наречено полска школа в областта на плаката, завинаги влиза в историята на световния плакат.

10 март  – 31 март 2023 г.

Художествена галерия „Руси Карабиберов“

Площад „Свобода“, № 5