Исторически музей Нова Загора

Изложба "Разходки по време на безвремие" в Художествена галерия "Руси Карабиберов" /7 декември 2023 г./

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „РУСИ КАРАБИБЕРОВ“ НОВА ЗАГОРА

Има удоволствието да Ви покани на

 И З Л О Ж Б А   А К В А Р Е Л

Р А З Х О Д К И  П О  В Р Е М Е  Н А  Б Е З В Р Е М И Е …

А Л Е К С А Н Д Ъ Р  Т Е Л А Л И М

О Л Я  Т Е Л А Л И М

       Александър Телалим е българин от украинската част на Бесарабия. Роден е през 1966 година във Владичен. През 1995 г. се премества да живее в България, където завършва „Стенопис“ в Националната художествена академия в  София. 

       Активно участва в художествени изложби в България и чужбина. Художник с перфектна акварелна техника и изтънчен визуален език. Представя множество персонални изложби в България, Германия, Австрия, Полша, Франция, Испания, САЩ, Швейцария, Япония, Белгия, Германия, Русия и в родната Украйна.

       На новозагорските ценители е познат от 1999 г. когато за първи път се представя със своя поредна самостоятелна изложба.

       Оля Телалим е родена в София през 2005 г. От 2018 г. учи в Национално училище по изящни изкуства „Илия Петров“ в  София.

       Участва в множество изложби и конкурси. Носителка е на множество награди между които: Първа награда в категория живопис в международен детски фестивал на изкуствата „Дунав - река на приятелството - 2019 г.“, отличие в Национален младежки конкурс за изящни изкуства, приложни изкуства и дизайн, 2020 г. и първа награда от организаторите на есенна практика от НУИИ „Илия Петров“, 2020 г.

Откриване: 7 декември, 17, 30 часа

/07.12.2023 г. – 11.01.2024 г./

Площад „Свобода“, № 5