Исторически музей Нова Загора

Изложба "Рисувани дневници" в Художествена галерия "Руси Карабиберов" /10 май 2024 г./

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „РУСИ КАРАБИБЕРОВ“ – НОВА ЗАГОРА

 Има удоволствието да Ви покани на

 И З Л О Ж Б А 

 Р И С У В А Н И  Д Н Е В Н И Ц И

Н И К О Л А Й   П Е Т Р О В

       Николай Петров е роден в Силистра през 1980 г. Завършва Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство в СУ Св. Климент Охридски през 2007 г.

       От 2004 г. активно участва в художествения живот в страната, с участия в множество колективни и национални изложби. Носител е на няколко награди за изобразително изкуство.

       Има няколко самостоятелни изложби в София, Силистра и Созопол. От 2018 г. взема участие в Есенния салон в Художествена галерия „Руси Карабиберов“ в Нова Загора.

       В изложбата са включени творби от последните два месеца специално създадени за настоящата изложба.

       „Всяка рисунка е част от ден, сезон понякога от чувство. Всеки път исках да е по- добре, по-чисто, по искрено и прямо, като пътуване към сърцевина на немислимото, скрито от очите“.

Николай Петров

Откриване: 10 май 2024 г.

/10.05 - 31.05.2024 г./

Площад „Свобода“ № 5