Исторически музей Нова Загора

Изложба "ТРИ СТАИ" в Художествена галерия "Руси Карабиберов" /1 ноември 2023 г./

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „РУСИ КАРАБИБЕРОВ“ -  НОВА ЗАГОРА

Има удоволствието да ви покани на

И З Л О Ж Б А  Ж И В О П И С

Т Р И  С Т А И

АНИТА ПЕНОВА, СТОЯН ИЛЕВ И КАРИНА ВЛАЕВА

            Тримата автори на тази изложба са от различни градове, с различни творчески пътища и различен художествен изказ.

       Стоян Илев е роден в Черноморец. Живописта му създава форми и обеми, наситени с експресивни образи и препратки. Интересува се от колаборацията между живописните техники и съвременните дигитални медии. Работи с изразните средства на живописта, инсталацията и видеото.

         Карина Влаева е родом от Нова Загора и основните и́ художествени търсения са свързани с вътрешните състояния на вглъбеност и процесите, които текат в нас на полуосъзнато ниво. В изследванията си изобразява емоционалните дълбочини основно чрез експресията на черния и червения цвят и визуализира с еднаква наситеност и мрака, и светлината в процеса на емоционалните лутания.

     Анита Пенова е родена в Плевен и медията, която използва е маслени бои върху платно. Изследванията в картините и́ са свързани с взаимовръзката между нас и природата и начина, по който заобикалящия ни свят влияе на ума, емоциите и личностното развитие.

         Но това, което обединява и тримата, е дългогодишно приятелство, основано на общи ценности, интереси и светоусещане. Затова и заглавието на тази изложба идва като естествена функция от сбора на трите фактора – различия, сходства и изложбено пространство.

       Тя е като наситен умален модел на житейския им път – начинът им на живот и творчеството им отделя всеки в собствено пространство, но то е винаги отворено и свързано към останалите и към неутралната събирателна среда, където се срещат творческите ценности, интелекта и динамиката на идеите.

Откриване: 1 ноември, 17, 30 часа

/1 ноември – 30 ноември 2023 г./

Площад „Свобода“ № 5