Исторически музей Нова Загора

"Културен четвъртък" в ИМ - Нова Загора /15 юни 2023 г./

       Исторически музей – Нова Загора обяви „Културен четвъртък“ на 15 юни 2023 г. и отправиха покана за две събития, насочени към културните деятели. Директорът Генчо Димитров и неговите колеги посрещнаха първите си гости от 17 часа в сградата на Музея. Сред тях бяха кметът на Община Нова Загора г-жа Галя Захариева и нейният екип, председателят на Общински съвет Нова Загора г-н Нейчо Минчев,“ директори и музейни работници от регионални и общински музеи, специалисти от НАИМ-БАН, проф. д-р Борис Борисов, проф. д-р Николай Кънев, зам.-ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, проф. Пламен Павлов, проф. д-р Красимира Мутафова, доц. Николай Хрисимов, доц. д-р Валери Йотов, общински съветници, общественици и граждани.

       Поводът беше откриването на новата временна археологическа изложба „Проучване на могилни некрополи край с. Прохорово, Новозагорско през 2018-2022 г.“ В изложбата са представени находки от двата изцяло проучени могилни некропола – първият в м. „Богошина“ (14 надгробни могили) и вторият в м. „Голямата могила“ (3 надгробни могили). Сред най-интересните материалите са бронзовите съдове, предмети от злато и сребро, както и войнското снаряжение (бронзово умбо от щит, меч, върхове за копия) от Могила I. Изложбата е придружена с допълнителни информативни табла, от които посетителите могат добият по-пълна представа за цялостния процес на археологическото проучване и за погребалните обреди през римската епоха.

       Г-н Димитров разказа за интересните археологически находки и изказа огромни благодарности за доброто сътрудничество и спомоществователство с „ПРОХОРОВО МАЙНИНГ“ АД, а след като гостите разгледаха експозицията, ги покани в Клуба на дейците на културата. Представянето на сборника „Проф. д-р Борис Борисов – ученици и приятели“, том 2 беше в центъра на второто събитие през „културния четвъртък“.

       Директорът на Исторически музей – Нова Загора Генчо Димитров изказа специални благодарности и поздравления към проф. д-р Борис Борисов за това научно тяло със заглавие „Проф. д-р Борис Борисов – ученици и приятели, том 2“ . Сборникът излиза от името на музея, като събира общо 35 статии на изявени изследователи в областта на археологията и историята от Европа и Америка.

       От своя страна,  авторът представи сборника и обеща на себе си и присъстващите скоро да има два нови такива с резултатите от проучванията в Прохорово.

       Проф. д-р Борисов се обърна с думи на благодарност към г-н Любомир Стоев – спонсор на издаването на сборника и към присъстващите от редакционната колегия: Генчо Димитров – директор на Исторически музей – Нова Загора, Драгомир Марков – уредник в отдел „Археология“ на музея и Величка Мартинова – археолог,  като изказа радостта си, че е „заразил с бацила на археологията“ такива прекрасни младежи. Той  поздрави целия екип на Исторически музей Нова Загора, пред който сподели, че вижда светло бъдеще.

       В края на вечерта своята специална благодарност към проф. Борисов изказа кметът на общината г-жа Галя Захариева. Тя му връчи Почетен плакет със знака на Община Нова Загора за цялостен принос за проучването и популяризирането на културното наследство на новозагорския край.

       Проф. д-р Борис Борисов, един от най-изтъкнатите и уважавани археолози у нас. Учен, чиято бележита кариера в сферата на археологията започва именно от Исторически музей – Нова Загора, част от преподавателския екип на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Професионалният му интерес е насочен към сферите на Античната и Средновековна археология. Материалната култура през периода на византийското владичество в българските земи (ХІ-ХІІ в.). Керамика и керамично производство през ХІ-ХІІ в. Археология на Великото преселение на народите. Археология на късните номади в българските земи. Кримско-български етно-културни връзки и влияния през Средновековието (ІV-ХІІ в.)

       През дългогодишната си археологическа работа публикува множество статии и студии в българския и чужд специализиран печат, множество научно-популярни статии, участва в национални и международни форуми. Като ръководител в археологически разкопки, предава своя опит на поколения млади археолози.