Исторически музей Нова Загора

Международна младежка художествена изложба /1 юни 2023 г./

 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ "РУСИ КАРАБИБЕРОВ" НОВА ЗАГОРА

 

Има удоволствието да Ви покани на

 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А   М Л А Д Е Ж К А   Х У Д О Ж Е С Т В Е Н А   И З Л О Ж Б А   

Н О В А  З А Г О Р А  2 0 2 3

       За двадесет и петото издание на изложбата са получени общо 3027 художествени творби от Албания, Аржентина, Беларус, България, Германия, Египет, Индия, Израел, Иран, Казахстан, Кипър, Китай, Латвия, Литва, Мексико, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Саудитска Арабия, Северна Македония, Сингапур, Словакия, Словения, Сърбия, Тайланд, Турция, Украйна, Унгария, Хърватия, Чехия и Шри Ланка.

       Специализираното жури под председателството на Проф. Д-р. Марин Добрев с членове Сузана Каранфилова, изкуствовед в Национална галерия – София и Мария Петкова – представител на Сдружение „Нова Загора“, допусна за участие в изложбата 412 художествени творби, младите автори на които получават почетния диплом на изложбата.

       Журито удостои 12 училища и формации по изобразително изкуство с почетен диплом за колекция и 24 преподаватели с почетен диплом за преподавателска работа.

       Почетен диплом за най-добра детска творба на името на проф. Стоян Стоянов получава KLEAWDAO RUANGJAN на 6 години от KASET ART STUDIO в град Сурат Тхани, Тайланд.

       Почетен диплом за най-добра колекция на името на проф. Стоян Стоянов получава SREDNJA STRKOVNA SKOLA в град Вараждин, Хърватия.

       Почетен диплом за най-добър преподавател на името на проф. Стоян Стоянов получава MATEJA RUSAK от SREDNJA STRKOVNA SKOLA в град Вараждин, Хърватия.

       Почетен диплом за най-добра творба на името на Тодор Тодоров  проф. Стоян Стоянов получава ELNAZ SHARIFIAN на 7 години от INTERNATIONAL AFFAIRS OF KANOON INSTITUTE FOR THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF CHILDREN & YOUNG ADULTS в столицата Техеран, Иран.

Откриване:

1 юни, 18:00 часа

/1 юни – 30 юни, 2023 г./

Площад  „Свобода“, № 5