Исторически музей Нова Загора

Международна младежка художествена изложба "НОВА ЗАГОРА 2024 г."

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ РУСИ КАРАБИБЕРОВ НОВА ЗАГОРА

 Има удоволствието да Ви покани на

 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А   М Л А Д Е Ж К А   Х У Д О Ж Е С Т В Е Н А   И З Л О Ж Б А   

"Н О В А  З А Г О Р А  2 0 2 4"

       За двадесет и шестото издание на изложбата получени общо 3066 художествени творби от Албания, Аржентина, Бангладеш, Беларус, България, Израел, Индия, Индонезия, Иран, Испания, Казахстан, Китай, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Северна Македония, Сингапур, Словакия, Словения, Сърбия, Тайван, Тайланд, Турция, Украйна, Унгария, Хърватия, Чехия и Шри Ланка.

       Специализираното жури под председателството на Проф. Д-р. Марин Добрев, изкуствовед с членове Д-р Сузана Каранфилова, изкуствовед и Мария Петкова представител на Сдружение Нова Загора, допусна за участие в изложбата 455 художествени творби, младите автори на които получават почетният диплом на изложбата.

       Журито удостои 11 училища и формации по изобразително изкуство с почетен диплом за колекция и 22 преподаватели с почетен диплом за преподавателска работа. 

       Диплом СЛЪНЦЕТО НА НОВА ЗАГОРА за художествена творба получава PUNCHINDA SKULPTCHETRAT на 7 години от  KASET ART STUDIO, град Suratthani, Тайланд.

       Диплом СЛЪНЦЕТО НА НОВА ЗАГОРА за художествена колекция получава DEBRECENI KAZINCZY FERNC ALTALANOS ISKOLA ES AMI, град Debrecent, Унгария.

       Диплом СЛЪНЦЕТО НА НОВА ЗАГОРА за художествен преподавател получават BESSENYEI VALERIA и SZEKELYHIDI ZSOLT от DEBRECENI KAZINCZY FERNC ALTALANOS ISKOLA ES AMI, град Debrecent, Унгария.

       Диплом за художествена творба на името на СТОЯН СТОЯНОВ получава ANNA SUSZKIEWICZ на 13 години от MLODZIEZOWY DOM KULTURY PRACOWNIA PLASTYCZNA GIR A, град Rybnik, Полша.

       Диплом за художествена творба на името на ТОДОР ТОДОРОВ получава PEDRO ALMEIDA на 16 години от  ATELIER DE SAO BENTO E ALMADA, град  Lisboa, Португалия.

       Почетен знак СЛЪНЦЕТО НА НОВА ЗАГОРА за значителен принос в развитието на младежкото изобразително творчество получават TEODOLINDA PASCOAL от град Evora, Португалия и RICARDO LAPA от град Funchal, Португалия.

Откриване: 1 юни 2024 г., 18.00 часа

/1 юни   – 12 юли  2024 г./

Площад  „Свобода“ № 5