Исторически музей Нова Загора

Музейните ни специалисти с нови статии!

       Скъпи приятели на Исторически музей – Нова Загора, имаме удоволствието да ви съобщим, че наскоро излезе от печат сборникът с доклади от Национална научна конференция „Музеи и културно наследство – исторически и съвременни измерения“, проведена на 25 и 26 май 2023 г. в гр. Плевен.
       Сред публикуваните в сборника научни материали са и тези на музейните специалисти от Исторически музей – Нова Загора, които взеха активно участие по време на конференцията със следните доклади:
„Глинени лампи от римското селище край с. Недан, Община Павликени“, автор: Генчо Димитров – археолог, директор на ИМ – Нова Загора;
„Неолитни костни върхове за копия и стрели от „Голо Бърдо““, автори: Христина Маркова и Драгомир Марков – уредници в ИМ – Нова Загора;
„Постоянна експозиция „Нова история“ в Исторически музей – Нова Загора. Състояние и перспективи, автор: Георги Камбуров – уредник в ИМ – Нова Загора.
       Сборникът, който е в обем от 632 страници съдържа доклади и статии на редица изтъкнати учени и специалисти в сферата на археологията, нумизматиката, епиграфиката, историята, етнологията, архивистиката, музеологията, културно-историческото наследство и природни забележителности.