Исторически музей Нова Загора

ОЩЕ 2 СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТА ЗА МУЗЕЯ

 

       Министерството на културата одобри още 2 проекта на Исторически музей – Нова Загора за финансиране по Програма за финансова подкрепа за теренни археологически проучвания за 2022 г.

       Първият проект е за археологически проучвания на Селищната могила „Химитлията“ до с. Сокол, където ще бъде проведена и задължителната лятна практика на студентите от специалност „Археология“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Вторият спечелен проект е за „Теренно издирване на археологически обекти в землището на с. Баня“. Това е първи етап от заложената в дългосрочен план стратегия на археолозите от ИМ – Нова Загора за тотално обхождане и регистриране на нови археологически обекти в Новозагорско.