Исторически музей Нова Загора

XXIV Международна младежка изложба

 

 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А  М Л А Д Е Ж К А  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н А  И З Л О Ж Б А   

Н О В А  З А Г О Р А  2 0 2 2

 

    За двадесет и четвъртото издание на изложбата са получени общо 3217 художествени творби от Бангладеш, Беларус, България, Великобритания, Германия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Канада, Казахстан, Кипър, Кипър, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Русия, САЩ, Северна Македония, Словакия, Словения, Сърбия, Тайланд, Турция, Украйна, Унгария, Хърватия, Черна гора и Чехия.

    Специализираното жури под председателството на проф. д-р. Марин Добрев, директор на Художествена галерия, Стара Загора, с членове Сузана Каранфилова, изкуствовед в Националната  галерия, София и Мария Петкова представител на Сдружение Нова Загора, допусна за участие в изложбата 388 художествени творби, младите автори на които получават почетният диплом на изложбата.

    Журито удостои 10 училища и формации по изобразително изкуство с почетен диплом за колекция и 15 преподаватели за преподавателска работа. 

    Почетен диплом за най- добра детска творба на името на проф. Стоян Стоянов получава BELIZ RENDA на 11 години от ATOLYE VEYSEL ACAR в град Трабзон, Турция.

   Почетен диплом за – най добра колекция на името на проф. Стоян Стоянов получава RABEYA ART AKADEMI в столицата Дака, Бангладеш.

   Почетен диплом за най – добър преподавател на името на проф. Стоян Стоянов получават МАЙЯ АНАНИЕВА от АРТ ШКОЛА КОЛОРИТ в град Плевен, България.

 

Откриване: 30 май, 17.30 часа

30 май  – 30 юни  2022 г.

Художествена галерия "Руси Карабиберов"

Нова Загора, пл. "Свобода" № 5