Исторически музей Нова Загора

Исторически музей - Нова Загора

Постоянна експозиция "Нова история". Етаж № 1

       Експозицията е открита през 2018 г. Разположена е на първия етаж на музейната сграда - в зала № 3. Представя в 4 основни теми, събитията свързани с хода на Руско-турската война (1877-1878 г.) и настъпилите след нея промени в обществено-политическия, стопанския и културно-просветния живот на града от Освобождението до края на 30-те години на миналия век.

       Всяка една от четирите теми се състои от подтеми, които проследяват тематично и хронологически събитията, процесите и явленията, белязали историческото развитие на Нова Загора през периода (1877-1939 г.). В експозицията посетителите могат да видят копия на стари фотографии, карти, схеми и автентични експонати, като огнестрелни и хладни оръжия от времето на Руско-турската война (1877-1878 г.), лични вещи на опълченци и на участници във войната.

       Показани са оригинални документи и предмети, включително кореспонденции, печати, медали и свидетелства, свързани с участието на новозагорци в Сръбско-българската война от 1885 г. и във войните за национално обединение (1912-1918 г.)

       В експозицията е отредено специално място на един от най-атрактивните експонати на музея – оригиналът на първия български велосипед, създаден в периода (1880-1882 г.) от новозагорския майстор колар Гено Арабаджията.

Временна изложба. Етаж № 1

       Разположена е във фоайето и зала № 4 – на първия етаж на музейната сграда. Изложбата разказва за мечтата на десетките новозагорци, посветили живота си на идеята за създаването на музея, като проследява възникването и развитието на музейното дело в града, с акцент върху личността и делото на Никола Койчев - организатор и ръководител на местното Археологическо дружество „Загоре“ и основен инициатор за построяването на новозагорския исторически музей.

       Изложбата показва първите музейни инвентарни книги и едни от първите, постъпили в музея находки от епохата на Праисторията, представляващи изключително ценни по своята оригиналност предмети, свързани с бита, поминъка и религиозните вярвания на праисторическите хора, живели на територията на новозагорския край.

Исторически музей – Нова Загора. Етаж № 2

       Към настоящия момент обновяването на музейните експозиции продължава на втория етаж на музейната сграда, където в близко бъдеще предстои да бъдат открити още две нови, постоянни експозиции, както и една временна изложба, посветена на последните археологически проучвания в Новозагорско.