Исторически музей Нова Загора

Исторически музей - Нова Загора

Постоянна експозиция "НОВА ИСТОРИЯ". Етаж № 1

       Експозицията е открита през 2018 г. Разположена е на първия етаж на музейната сграда - в зала № 3. Представя в 4 основни теми, събитията свързани с хода на Руско-турската война (1877-1878 г.) и настъпилите след нея промени в обществено-политическия, стопанския и културно-просветния живот на града от Освобождението до края на 30-те години на миналия век.

       Всяка една от четирите теми се състои от подтеми, които проследяват тематично и хронологически събитията, процесите и явленията, белязали историческото развитие на Нова Загора през периода (1877-1939 г.). В експозицията посетителите могат да видят копия на стари фотографии, карти, схеми и автентични експонати, като огнестрелни и хладни оръжия от времето на Руско-турската война (1877-1878 г.), лични вещи на опълченци и на участници във войната.

       Показани са оригинални документи и предмети, включително кореспонденции, печати, медали и свидетелства, свързани с участието на новозагорци в Сръбско-българската война от 1885 г. и във войните за национално обединение (1912-1918 г.)

       В експозицията е отредено специално място на един от най-атрактивните експонати на музея – оригиналът на първия български велосипед, създаден в периода (1880-1882 г.) от новозагорския майстор колар Гено Арабаджията.

Временна археологическа изложба

„Проучване на могилни некрополи край с. Прохорово, Новозагорско през 2018-2022 г.“ Етаж № 1

       Временната изложба е посветена на резултатите от спасителните археологически проучвания, проведени през периода 2018-2022 г. край с. Прохорово, Новозагорско. В изложбата са представени находки от двата изцяло проучени могилни некропола – първият в м. „Богошина“ (14 надгробни могили) и вторият в м. „Голямата могила“ (3 надгробни могили). Сред най-интересните материалите са бронзовите съдове, предмети от злато и сребро, както и войнското снаряжение (бронзово умбо от щит, меч, върхове за копия) от Могила I. Изложбата е придружена с допълнителни информативни табла, от които посетителите могат добият по-пълна представа за цялостния процес на археологическото проучване и за погребалните обреди през римската епоха.

Постоянна експозиция "АРХЕОЛОГИЯ". Етаж № 2 

       Новата постоянна експозиция "АРХЕОЛОГИЯ" бе открита на 14 март 2024 г. Съвременна, образователна и предизвикваща гордост към богатото ни културно наследство, изложбата е подредена в двете големи експозиционни зали на II етаж и представя хилядолетното непрекъснато развитие на Новозагорския регион – започвайки от Праисторията и пристигането на първите земеделско-скотовъдни общества, преминавайки през Бронзовата и Желязната епоха и бурните времена на Античността и Средновековието. Общо малко над 1000 експонирани движими културни ценности, голяма част от които са изложени за пръв път, анотации и текст на български и английски език, реконструкции, възстановки, рисунки и снимки от фонда на музея.

       Основен принцип в концепцията за новата експозиция е максималното оползотворяване на музейното пространство и по тази причина във фоайето между двете зали сме поместили за вас временна изложба, представяща един непоказван до този момент археологически обект от Късната бронзова и Желязната епоха, разположен в м. „Юрта“, югоизточно от с. Загорци, който е проучван в периода 2008-2010 г.