Исторически музей Нова Загора

Селищна могила Караново

       Карановската селищна могила се намира в северния край на едноименното село, разположено на 8 км северозападно от гр. Нова Загора в полите на Средна гора. Това е един от най-известните праисторически обекти в Европа. Могилата се е образувала в следствие на продължителното обитаване на това място в продължение на 3000 години – от 6000 г. пр. Хр. до около 3000 г. пр. Хр.

       Първите археологически разкопки на могилата започват през 1936 г. През първите два сезона проучванията са ръководени от Васил Миков (Български археологически институт), който работи съвместно с Никола Койчев (учител по история и създател на новозагорския музей). Въпреки кратките първоначални разкопки, богатите археологически пластове на могила вече са привлекли вниманието на научната общност.

       Вторият етап на проучвания е от 1946 г. до 1957 г. Разкопките са ръководени от Васил Миков и проф. Георги Ил. Георгиев. През този етап стриктно се спазва стратиграфския метод на разкопаване. В резултат от тези проучвания проф. Г. Ил. Георгиев създава класическата Карановска хронологическа система, която превръща обекта в опорна точка за периодизацията на праисторическите археологически култури в Югоизточна Европа. Периодите Караново I, II, III и IV обхващат новокаменната епоха (6-то хил. пр. Хр.). Следващите Караново V и VI се отнасят към каменно-медната епоха (5-то хил. пр. Хр.), а пластът Караново VII бележи ранната бронзова епоха (краят на 4-то и началото на 3-то хил. пр. Хр.).

       Последният трети етап на проучванията започва в началото на 80-те на ХХ век. В продължение на повече от 20 археологически сезона обектът е проучван от българо-австрийска експедиция с ръководители от българска страна проф. Г. Ил. Георгиев и по-късно акад. Васил Николов, а от австрийска страна – проф. Щефан Хилер. Новите разкопки ни дават нова и по-прецизна информация за живота на праисторическото население. Карановската хронологическа система е допълнена и прецизирана от акад. Васил Николов като са добавени новите периоди Караново II-III и Караново III-IV.

По време на разкопките на Карановската селищна могила са открити прекрасни образци на праисторическата епоха – керамични съдове, изделия от кост и рог, глинени фигурки, печати с врязани знаци (първите образци на писменост) и други.

       При посещение на обекта посетителите могат да се запознаят отблизо с част от историята на европейската цивилизация и да усетят аурата на големите български учени, които със своя труд са допринесли немалко към световната археологическа наука.