Исторически музей Нова Загора

Състав

 

Директор

Генчо Димитров

 

Счетоводство

Десислава Кирчева, главен счетоводител

Радостина Митева, касиер

 

Отдел "Археология"

Драгомир Марков, уредник

 

Отдел "Нова и най-нова история"

Георги Камбуров, уредник

 

Отдел "Етнография"

Пейчо Пейчев, уредник

 

Отдел "Фондове"

Христина Маркова, уредник

Георги Колев, уредник

 

Отдел "Художествен"

Иван Стоянов, уредник

Таня Тонева, технически сътрудник

 

Реставрационно-консервационно ателие

Галина Йорданова, реставратор

 

Научен архив

Румяна Йоргова, фондохранител

 

Красимир Спасов, общ работник

Нела Димитрова, информатор-пазител (Карановска селищна могила)

Илияна Чавдарова, информатор-пазител (Исторически музей)